Estructura

Autoritats

Gran Canceller de la Facultat de Teologia de Catalunya:

Mons. Juan José Omella Omella, Cardenal i Arquebisbe de Barcelona

Moderador:

Mons. Salvador Giménez Valls, Bisbe de Lleida.

 

Consell de l’IREL

Sr. Bisbe de Lleida:

Mns. Salvador Giménez Valls

 

Degà-President de la Facultat de Teologia de Catalunya:

Dr. Armand Puig Tàrrech (Delegat del Degà-President al Consell d’Institut: Dr. Joaquin Blas Pastor)

 

Director de l’IREL:

Dr. Manel Mercadé Melé

 

Vicedirectora: 

Dra. Mar Pérez Díaz

 

Professors estables: 

Dr. Joaquin Blas Pastor

Dr. Francisco Cabrero Pico

Dr. Gerard Soler Quintillà

Dr. Ramon Prat i Pons

Dr. Jaume Pons Bosch

Dra. M.Antònia Mateus Gorgues

Dr. Juan Jesús Moral Barrio

Dr. Laureano Sánchez Castillo

Dr. Manel Mercadé Melé

Dra. Mar Pérez Díaz

 

Representants dels professors no estables:

Dr. Josep Galceran Nogués

Drnd. Xavier Navarro Llestà 

 

Representats dels alumnes:

Delegat de Batxillerat

Delegat de Màster

 

Secretari:

Llic. Cándido Sánchez Pérez

 

Consell General: 

Dr. Manel Mercadé

Llic. Salvador Escudé

Llic. Josep M. Forné

Dr. Manuel Lladonosa

Dr. Joaquin Blas

Llic. Margarida Llop

Dr. Josep Pifarré

Llic. Ramon Reig

Dra. Mar Pérez

Dr. Joan Viñas

Dr. Ximo Company

Llic. Núria Montserrat Farré

Secretari:

Llic. Cándido Sánchez

 

Consell Assessor 

Mn. Josep Anton Jové, vicari general de la diòcesi de Lleida.

Mn. Carles Sanmartín, delegat de Pastoral Caritativa i Social; responsable de l’Àrea d’Acció Caritativa i Social.

Dr. Gerard Soler, responsable de Litúrgia i de l'Àrea d'Espiritualitat

Sr. Manuel Díaz Martos, delegat Apostolat Seglar i de l'Àrea d'Evangelització

Responsable de l’Àrea de Formació.

Dr. Joaquin Blas, delegat de la Facultat de Teologia de Catalunya i delegat Pastoral Vocacional.

Dr. Joan Busqueta, Vicerector de la Universitat de Lleida.

Llic. Josep Mª Forné, representant a la Fundació Joan Maragall.

Llicda. Teresa Gené, representant del Bisbat de Solsona.

Llic. Josep Ramon Saura, president de la Fundació Verge Blanca.

Llic. Gerard Sans, director de l’Escola de l’Esplai.

Dr. Laureano Sánchez, coordinador Departament Pastoral Aplicada i Animadors de Comunitats.

Mn. Mateo Hidalgo, delegat de Missions.

Llic. Joan Valls, delegat de Pastoral Obrera.

Llic. José Leonardo Sánchez Contreras, Delegat diocesà de Pastoral Penitenciària, pares mercedaris.

Dr. Manel Mercadé, delegat de Pastoral de Joventut

Llic. Francesca Agustí, delegada d’Ecumenisme i diàleg interreligiós.

Sra. Trinidad Catalán, delegada de Catequesi.                

Dra. Montse Esquerda, delegada de Pastoral de la Salut.

Llic. Lluís Sallán, delegat d’Ensenyament del Bisbat de Lleida.

Dr. Emili Reimat i Llicda. Tesa Corbella, delegats de Pastoral de la Família.

Sr. Josep M. Rovira, president de Justícia i Pau a Lleida.

Llic. Ramon M. Reig, President Hospitalitat de Lourdes i Responsable de relacions externes.

Sr. Miquel Àngel Martín, Mitjans de Comunicació Social.

Responsable de Pastoral Universitària.

Dr. Ximo Company, Patrimoni Artístic i Cultural.

Mn. Josep Anton Jové, Servei Diocesà de Catecumenat.

P. Antoni Riera, Vida Consagrada.

Sr. Xavier Pelegrí, Vida Creixent.

Sra. Ma José Calvo, Secretària de direcció de l'IREL.

Llic. Josefa Camps, Secretària de relacions exteriors de l'IREL.

Llic. Amadeu Bonet, Cap de disseny i publicacions.

Sra. Paquita Arturo, Tutora PFAP.

Secretari:

Llic. Cándido Sánchez

 

Equip directiu

Director: Dr. Manel Mercadé

Vicedirectora: Dra. Mar Pérez

Cap d’estudis: Dr. Josep Galceran

Administració general: Sr. Santiago Lapeña

Secretari: Sr. Cándido Sánchez

d d d d d d d
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30