Batxillerat

El Batxillerat en Ciències Religioses és una titulació de caràcter eclesiàstic. Aquests estudis consten d’un total de 180 ECTS, que amb 60 ECTS més donen accés al títol del Grau (reconegut per l'Estat Espanyol) i que consta de 240 ECTS. Aquests 60 ECTS formen part dels estudis de Màster, que corresponen a 300 ECTS.  

Per obtenir el títol de Grau en Ciències Religioses cal acreditar o aprovar un nivell B1 de llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany o portuguès). Per assolir el Màster cal aprovar o superar aquest nivell amb 2 llengües estrangeres. No cal fer-ho en el cas del Batxillerat.

Relació d'assignatures obligatories del curs 2019-2020

ECTS CURS o SEMINARI Professor/Responsable
6 Antropologia teològica   Dr. Joan Ordi
4 Bioètica Dr. Josep Pifarré
4 Escatologia Dr. Joan Ordi
4 Escrits de Joan Llic. Daniel Turmo
4 Escrits profètics Dr. Rafael de Sivatte
6 Introducció a la teologia i mètode teològic Dr. Ramon Prat
4 Introducció a l'Antic Testament Llic. Víctor Martínez
4 Introducció al Nou Testament Llic. Jaume Pedrós
4 Litúrgia Dr. Gerard Soler
4 Moral de l'amor i la sexualitat Dtnda. Margarida Bofarull
4 Moral fonamental Llic. Lluís Sallán
4 Moral social Dr. Manel Mercadé
4 Sagraments Dr. Francisco Cabrero i Llic. Daniel Turmo
4 Salms i sapiencials Llic. Jaume Pedrós
6 Síntesi Teològica (escrita i oral) Dr. Ramon Prat

Calendari classes Batxillerat-Curs 2019-2020 (clica aquí)

 

La relació d’assignatures dels estudis complets de batxillerat -per àrees- és la següent:

 

ÀREA DE TEOLOGIA FONAMENTAL I DOGMÀTICA
ECTS
Introducció a la teologia i mètode teològic
6
Teologia Fonamental
6
Cristologia
6
Misteri de Déu
4
Eclesiologia
6
Mariologia
2
Antropologia teològica
6
Sagraments
6
Escatologia
4
 

 

ÀREA DE FILOSOFIA I CIÈNCIES HUMANES
ECTS
Història de la Filosofia I
4
Història de la Filosofia II
4
Antropologia Filosòfica
4
Fenomenologia de la religió
4
Psicologia de la religió
4
Sociologia del fet religiós
4
Filosofia de la religió
4
Metafísica
4
Pedagogia de la religió
4
Bioètica
4
 

 

ÀREA DE SAGRADA ESCRIPTURA
ECTS
Introducció a l’Antic Testament
4
Introducció al Nou Testament
4
Sinòptics i fets dels Apòstols
6
Pentateuc i Històrics
4
Llibres sapiencials i salms
4
Cartes Apostòliques
4
Escrits Joànics
4
Llibres profètics
4

 

 

ÀREA DE TEOLOGIA MORAL I ESPECIAL
ECTS
Moral Fonamental
4
Teologia Espiritual
4
Moral Social
4
Moral de l’amor i la sexualitat
4
 

 

ÀREA DE LITÚRGIA
ECTS
Litúrgia
4

 

ÀREA DE DRET CANÒNIC
ECTS
Dret Canònic
4
 

 

ÀREA D’HISTÒRIA DE L’ESGLÉSIA I ECUMENISME
ECTS
Història de l’Església I
4
Història de l’Església II
4
Patrologia
4
Ecumenisme
2
Religions i espiritualitat
4
 
 

 

Optatives: Conferències, ICE, ERE o altres, fins a completar*
ECTS 
12
Seminari de Síntesi
6

 

TOTAL
180 ECTS

 

 

 

 

d d d d d d d
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31