Optatives

Per obtenir el Batxillerat els alumnes han d'haver cursat 12 ECTS especials.

Els alumnes que acaben el Màster han d'haver cursat 18 ECTS especials.

 

Crèdits optatius que s'ofereixen el Curs 2019-2020:

ECTS CURS/SEMINARI PROFESSOR/RESPONSABLE
3 Cicle de conferències "L'acompanyament"  Josep M. Forné
1

Seminari "L'atri dels gentils" (humanisme i transcendència). "La ciència, la filosofia i la teologia al servei de la persona".

 Ramon Prat
3 ERE (Ensenyament Religiós a l'escola): La programació d'aula  Carmen de Andrés
2 Curs ICE-UdL-IREL: "Educacio i qüestions d'ètica"  M. Pau Cornadó
1 XV Jornades de Filosofia Moderna  Josep M. Forné
  Curs de "Vida Creixent"  Xavier Pelegrí i Divina Albà
2 Curs de formació bàsica per a Catequistes (C) Trini Catalán
3 Curs "Gestionar les emocions"  Mònica Cabezuelo
1 Seminari "Perquè creuen els qui creuen?"  Mar Pérez
1 Seminari "Batejats i enviats"  Eva Jorge
2 Eines, recursos i mètodes d'elaboració de la Tesina de Màster II  Mar Pérez
3 Introducció al Grec Bíblic Mar Pérez

 

Calendari Optatives Curs 2019-2020 (clica aquí)

d d d d d d d
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30