Qui som

1.Identitat

L’Institut Superior de Ciències Religioses (IREL) és una institució acadèmica de la diòcesi de Lleida que ofereix estudis superiors en l’àmbit de la teologia i de la pastoral. L’Institut IREL ha estat aprovat com a Institut Superior de Ciències Religioses (ISCR) per la Congregació per a l’Educació Catòlica de la Santa Seu el 22 de maig de 1996, està patrocinat per la Facultat de Teologia de Catalunya, amb seu a Barcelona, i té personalitat jurídica pròpia i pública, de conformitat amb el cànon 116 del Codi de dret canònic. En el mateix decret de creació varen ésser aprovats els estatuts i el pla d’estudis.

L’institut Superior de Ciències Religioses IREL ha estat refundat per la Santa Seu el 31 de maig de 2010 d’acord amb els estatuts, està vinculat a la Facultat de Teologia de Catalunya:http://www.teologia-catalunya.cat/n/index.php

L’Institut està ubicat a l’edifici del Seminari diocesà de Lleida, al carrer Canonge Brugulat 22, amb el qual manté un conveni de col·laboració.

El tarannà que desitgem viure en el nostre institut és el propi d’una comunitat universitària cristiana, que no esgota la seva tasca en la transmissió d’uns coneixements i uns continguts acadèmics, sinó que ho vol fer des d’una actitud d’acolliment de les persones, des de la creació d’un clima d’unitat i des de la cooperació entre tots els que formen part de l’IREL.

 

2.Titulacions i reconeixement civil

Finalitzats els tres primers cursos, superades les matèries corresponents i l’examen comprensiu, l’Institut Superior de Ciències Religioses pot donar la titulació de diplomatura en ciències religioses (pla a extingir) o, si ja s’ha començat el pla nou, la de batxiller en ciències religioses (180 ECTS). Aquesta titulació té únicament reconeixement eclesiàstic.

Amb 60 ECTS més, és a dir, amb 240 ECTS, els alumnes tenen la titulació en grau en ciències religioses, reconegut civilment per l’Estat espanyol (grau espanyol de Bolonya). Per a la resta de països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), aquests 60 ECTS són considerats estudis conduents al màster.

Una vegada superats 60 ECTS que calen per a obtenir el grau, i un cop llegida la tesina, es pot sol·licitar la titulació de màster en ciències religioses (300 ECTS), títol reconegut civilment per l’Estat espanyol i per l’Espai Europeu.

Els alumnes tenen fins al setembre del curs 2014/2015 per a sol·licitar aquesta titulació i el seu reconeixement civil, si han començat i acabat els estudis de diplomatura o llicenciatura. Més enllà d’aquesta data les matèries i el pla d’estudis sencer seran equiparats al nou pla d’estudis, sens perjudici acadèmic.

 

3.Finalitats de l’IREL

*Promoure el diàleg entre la fe i la cultura

*Promoure la formació teològica dels laics i religiosos i religioses en general, i dels qui cursen estudis a la Universitat de Lleida en particular

*Preparar professors de religió per als centres docents

*Impartir l’adequada formació per a exercir el diaconat permanent i els diversos ministeris i serveis eclesials a les parròquies o comunitats a través del Departament de Pastoral Aplicada

 

4.Convenis i col·laboracions

L’Institut Superior de Ciències Religioses IREL està vinculat, segons conveni, a la Facultat de Teologia de Catalunya. També manté convenis de col·laboració amb el Seminari Diocesà de Lleida, la Facultat de Teologia de Catalunya, la Universitat de Lleida, l’Ajuntament de Lleida, la Diputació de Lleida, la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, la diòcesi de Solsona, la diòcesi d’Urgell, la Fundació Joan Maragall (Cristianisme i Cultura) de Barcelona, la Fundació Lluís Espinal (Cristianisme i Justícia) de Barcelona, la Delegació de Càritas de Lleida, la Fundació Verge Blanca Escola de l’Esplai de Lleida, la Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació de la Generalitat de Catalunya, amb altres delegacions de la diòcesi de Lleida, Justícia i Pau i amb l’ISCREB (Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona).

d d d d d d d
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31