Serveis

1.Celebració Eucarística

Tots els dimecres de curs a les 18:30h, a la capella del Seminari. Assisteixen i participen alumnes, professors, amics de l’IREL, personal d’administració i secretaria, i persones a títol individual.

 

2.Amics de l’IREL

El grup Amics de l’IREL es constitueix com un col·lectiu de persones que dóna suport a la institució, difon les seves activitats i està subscrit a la col·lecció Quaderns de l’IREL. Us podeu posar en contacte dirigint-vos al responsable, Cándido Sánchez, mijtançant el correu electrònic de l'IREL: irellleida@gmail.com.

 

3.Beques i donatius

Cal presentar la sol·licitud a secretaria tot adjuntant: instància al director de l’IREL exposant-ne els motius, fotocòpia de la declaració de renda de l’any anterior o certificació de no haver-la presentat, currículum acadèmic i títol de família nombrosa (si és el cas), dins el període de matrícula.

4. Servei de biblioteca, carnet d'estudiant i audioteca

La biblioteca del Seminari resta oberta de 17:00 a 20:30, de dilluns a dijous. Podeu sol.licitar el Carnet d'Estudiant amb el qual accedir a la Biblioteca de la UdL, al Museu Diocesà i Comarcal i altres avantatges. 

Podeu accedir als enregistraments dels audios i videos de les conferències a l'apartat "Audios" i "Videos" de la web.

5.COF (Centre d’Orientació Familiar)

L’objectiu del Centre d’Orientació Familiar de Lleida és l’assistència, l’orientació, el tractament de tota problemàtica que comporti per a l’individu, la parella i la família una situació de conflicte, patiment i risc en l’àmbit de llurs relacions i desenvolupament psicològic, educatiu, social, mèdic, jurídic, ètic i moral en qualsevol etapa de la seva vida.

Tel. contacte: 973 28 11 54 o en el mail coflleida5@gmail.com

 

 

d d d d d d d
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30