Publicacions

Memòries

Memòria del Curs 2022-2023 de l'IREL


Quaderns IREL

És una col·lecció que edita l’IREL i en la que especialistes de diferents matèries publiquen els seus estudis i aportacions. Els Quaderns són publicats en ocasió de les lliçons inaugurals del curs acadèmic, la realització de simposis, les investigacions personals del cos del professorat de l’IREL, la realització d’algun esdeveniment de rellevància històrica i teològica a la ciutat de Lleida, etc.

Els Quaderns publicats fins ara són aquests:

Quadern 1: La sal de la Terra. Estudiants cristians en la Universitat i la societat

 

Manuel Lladonosa i  Vall Llebrer

 (exhaurit en paper)

PDF

Quadern 2: El Pessebre: Icona de la recerca humana. Una resposta a la crisi religiosa actual M. Carme Agustí i Barri 

(exhaurit en paper)

PDF

Quadern 3: Vers un laïcat col.laborador de Déu en la creació Amadeu Bonet i Boldú

(exhaurit en paper)

PDF

Quadern 4: L'aposta de la fe Manuel Lladonosa i Vall Llebrera

paper

PDF

Quadern 5: Ser cristià avui. Una experiència Ramon Prat i Pons

(exhaurit en paper)

PDF

Quadern 6: Presó i reinserció. Realitat o utopia? Jesús García

paper

PDF

Quadern 7: Jesús de Natzaret. A la recerca d'una biografia Agustí Borrell

(exhaurit en paper)

PDF

Quadern 8: El fet religiós, vehicle de salut i vehicle de malaltia? Jordi Font

paper

PDF

Quadern 9: Chesterton, la persona i el pensament Francesc Gamissans, o.f.m.

paper

PDF

Quadern 10: Humanisme i religió Antonieta Mateus i Gorgues

paper

PDF

Quadern 11 i 12: Lectura metafísica-teològica de la poesia d'en Màrius Torres Josep Martí i Cristòfol

paper

PDF

Quadern 13: El papa Joan XXIII, paradigma de bondat i pau Francesc Gamisans, o.f.m.

paper

PDF

Quadern 14: Progressem èticament? Carles Sió i Roca

(exhaurit en paper)

PDF

Quadern 15: Fenomenologia i discerniment Joan Jesús Moral

paper

PDF

Quadern 16: 40è aniversari del Concili Ecumènic Vaticà II. Balanç i prospectiva Diversos autors

paper

PDF

Quadern 17: Creació i ecologia. Festa divina, compromís humà Joaquim Recasens Murillo, Franciscà

paper

PDF

Quadern 18: Autoconeixement i experiència de la bondat de Déu: la pregària M. Carme Agustí i Barri

paper

PDF

Quadern 19 i 20: Les religions de Lleida: creure en la diversitat Núria Montserrat Farré i Barril

paper

PDF

Quadern 21: L'IREL, un espai creient d'humanització Ramon Prat i Pons

paper

PDF

Quadern 22: Un altre món és possible Amadeu Bonet, Marta Trepat, Joan Viñas i Joan Piris

paper

PDF

Quadern 23: Els concilis de la província eclesiàstica tarraconense celebrats a Lleida (546-1460) Roser Sabanés i Fernández

paper

PDF

Quadern 24: Situació de pobresa i exclusió a Lleida Carles Sanmartín i Sisó PDF
Quadern 25: Creació i ecologia II. Sense compromís no hi ha festa Joaquim Recasens Murillo, Franciscà

paper

PDF

Quadern 26, 27 i 28: Valor(s) i educació: formació personal i transformació social Carles Sió i Roca

paper

PDF

Quadern 29 i 30: Maria de Natzaret, referent humà i cristià per al nostre temps. Diversos autors

paper

PDF

Quadern 31 i 32: Entre tots i per al bé de tothom. Mons. Joan Piris, Mons. Sebastià Taltavull, Manuel Lladonosa, Carme Agustí

paper

PDF

Quadern 33: Incredulitat i experiència de Déu Josep Martí i Cristòfol

paper

PDF

Quadern 34: Eclesiologia de les cartes pastorals de Mons. Joan Piris, bisbe de Lleida. Reflexió teològica pastoral Pepita Camps Viola

paper

PDF

Quadern 35: Fe i estètica, avui. La necessitat humana de plenitud. Ramon M. Reig i Massana

paper

PDF

Quadern 36: Bastint ponts entre la fe i la cultura Diversos autors PDF
Quadern 37 i 38: Humanisme cristià. Filosofia i poètica Josep Martí i Cristòfol PDF
Quadern 39. Pensar i creure Joan Ordi Fernández

paper

PDF

 
Laureano Sánchez Castillo

paper

pdf

Quadern 41. Retaules de textos per a la història de l'Església de Lleida: la restauració del Bisbat (1149-1203). Lectura i interpretació de documents medievals

 

Joan J. Busqueta Riu

Núria Preixens VidalP

paper

pdf

Quadern 42-43. TEATRE Francesc Gamissans i Anglada, o.f.m.

paper

pdf

Quadern 44. Música i pregària (Consideració metafísica) Hug Banyeres Baltasa

paper

pdf

 

Col·lecció “Lliçó inaugural”

Cada curs acadèmic s’inicia amb una lliçó inaugural d’algun expert. Aquesta lliçó és publicada per l’IREL i es posa a disposició de tots els alumnes i interessats. Aquestes lliçons han estat impartides per experts de renom:  J.M. Rovira Belloso, Jordi Font i Rodon, Gaspar Mora i Bartrés, Pere Lluís Font, David Jou, Josep Oriol Tuñí, Francesc Torralba Roselló, Josep Maria Esquirol, Sebastià Taltavull Anglada, entre d’altres.

La col.lecció de llibres de Lliçó inaugural publicats són aquests:

1- Accés a Déu i societat d'avui. Josep M. Rovira Belloso

(exhaurit en paper)

PDF

2- Món intern i transcendència. Jordi Font i Rodon

(exhaurit en paper)

PDF

3- Pensament cristià i ètica Gaspar Mora i Bartrés

(exhaurit en paper)

PDF

4- Cultura cristiana i compromís polític. Fernando Álvarez de Miranda

(exhaurit en paper)

PDF

5- La missió de l'Ésglésia en el món. Salvador Pié

(exhaurit en paper)

PDF

6-L'Església i la ciència: de Galileu als nostres dies. Joan Busquets Dalmau 

(exhaurit en paper)

PDF

7-Experiència estètica, experiència ètica i experiència religiosa. Pere Lluís Font

(exhaurit en paper)

PDF

8-Els grans reptes del segle XXI.  Joan Esquerda Bifet

(exhaurit en paper)

PDF

9-El progrés: de la ciència a la teologia. David Jou

(exhaurit en paper)

PDF

10-Evangelis i sentit de la vida. Josep Oriol Tuñí

(exhaurit en paper)

PDF

11-La Bíblia i les ciències humanes.  Armand Puig Tàrrech

(exhaurit en paper)

PDF

12-Per què crec? Jordi Porta Ribalta

(exhaurit en paper)

PDF

13.Opinió pública i veritat. Lluís Foix

(exhaurit en paper)

PDF

14-Cap on anem? Vers una nova consciència laïcal. Francesc Torralba Rosselló

(exhaurit en paper)

PDF

15-El misteri de Déu.  Josep M. Rovira Belloso

(exhaurit en paper)

PDF

16-El bé es fa present a través de l'amor. Ignasi Salvat S.I.

(exhaurit en paper)

PDF

17-Aproximació a les idees de justícia i solidaritat. Josep Maria Esquirol

(exhaurit en paper)

PDF

18-El diàleg interreligiós com a pràctica de l'amor. Antoni Matabosch PDF
19-La poètica de Joan Maragall. Ramon Pla PDF
20-El diàleg com a eina de transformació personal i comunitària. Sebastià Taltavull PDF
21-El Vaticà II. Concili de la modernitat. Josep M. Carbonell i Abelló PDF
22-El compromís amb el pobres. Entranya de la saviesa. Rafael del Río Sendino PDF 
23-Amor, bellesa i transcendència. Carles Torner PDF
24-La felicitat i el temps. Josep M. Esquirol Calaf PDF
25-Celebrar per donar gràcies Ramon Prat Pons PDF
26-L'IREL i la societat. Manel Lladonosa Vall-llebrera PDF
27-La convivència, un camí ple d'aventures Marta Trepat Secanell

paper 

 PDF

28-Acompanyar per alliberar Josep Maria Forné Febrer

paper

PDF

29-La interioritat sana Joan Viñas Salas

paper

PDF

30-Els lligams de la fraternitat Rafael Allepuz Capdevila

paper

PDF

32-Aprendre de la vida Gregorio Luri

paper 

PDF

 

 

 

 

d d d d d d d
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31