DECA

1. Què és la DECA?

La DECA -Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica- és una titulació que atorga la Conferència Episcopal Espanyola per tal de donar classe de Religió a Infantil i Primària o a Secundària, en centres públics i centres concertats de tota Espanya.

2. Qui nomena els professors de religió?

El Delegat del bisbe proposa els nous professors de religió per a cobrir llocs vacants -segons barems d’estricta objectivitat- a la Delegació d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Sense aquesta proposta la Delegació d’Ensenyament de la Generalitat no pot fer cap nou nomenament.

3. Què es necessita per a ser professor de religió?

En primer lloc ser cristià i batejat. En segon lloc tenir una preparació acadèmica adequada.

4. Quins estudis cal realitzar per a ser professor de religió?

DECA per INFANTIL i PRIMÀRIA

S’han de cursar 24 ECTS, (Bolonya) distribuïts en 4 blocs de 6 ECTS cadascun, que giren, segons la Conferencia Episcopal Espanyola, entorn dels següents continguts (cliqueu damunt del nom per informar-vos del contingut):

Bloc I. RELIGIÓ, CULTURA I VALORS (6ECTS)
Bloc II. EL MISSATGE CRISTIÀ (6ECTS) 
Bloc III. L’ESGLÉSIA, ELS SAGRAMENTS I LA MORAL (6ECTS)
Bloc IV. PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L’ESCOLA (6ECTS)

Nota: HI HAN ALUMNES QUE FENT LA CARRERA DE MAGISTERI HAN CURSAT LA MATÈRIA TRANSVERSAL "RELIGIÓ CULTURA I VALORS", QUE EQUIVAL AL BLOC I, I/O LA MATERIA "RELIGIÓ" (OPTATIVA) A 4T, QUE EQUIVAL AL BLOC IV- AQUESTS ALUMNES NOMÉS HAN DE CURSAR ELS BLOCS II I III.

L'horari de les classes és de 19.00 h a 21.30 h

 

DECA per SECUNDÀRIA (ESO i BATXILLERAT)-

-Si s'és llicenciat o es té un Grau Civil, en qualsevol especialitat, s’han de fer 3 cursos sencers de la carrera a l'IREL (180 ECTS- Batxillerat en Ciències Religioses).

-Si es té l'accés a la universitat, sense cap titulació universitària, s'ha de fer la carrera de Màster en Ciències Religioses a l'IREL (300 ECTS).

* En ambdós casos cal haver superat un mínim de 18 ECTS d'assignatures de Pedagogia i Didàctica de la Religió Catòlica (com els 3 cursos d'ERE-Ensenyament Religiós a l'escola-, Pedagogia de la Religió, Psicologia de la Religió, i altres complementàries.)


MATRÍCULA I TAXES

PREU PER ECTS:30

Alumnes convidats:

Fotocòpia del certificat de matrícula d’estudis que correspongui a una facultat universitària

2 Fotografies

Fotocòpia del DNI

Full de matrícula degudament omplert

Resguard d’haver satisfet les taxes acadèmiques corresponents

Llibre de família o carnet de família nombrosa si es demana reducció de taxes per aquest motiu

PER ALS ALUMNES QUE JA HAN ESTAT MATRICULATS EL CURS ANTERIOR:

Full de matrícula degudament omplert

Resguard d’haver satisfet les taxes acadèmiques corresponents

VEGEU PLA D'ESTUDIS (del menú de la dreta)


 

HAVENT ACABAT ELS CURSOS DE LA DECA

DOCUMENTACIÓ A PORTAR A LA DELEGACIÓ D'ENSENYAMENT DEL BISBAT O AL BISBAT:

LA QUE DIU AQUEST FULL

HEU DE POSAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ EN UN UNA BOSSA TANSPARENT TANCADA, TAMANY FOLI TALADRADA AL MARGE, I OBERTA NOMÉS PER DALT, DE TAL FORMA QUE SE US VEGI EL NOM DESDE FORA A TRAVÉS D'ALGUN DOCUMENT, I NO SE'N PUGUI PERDRE CAP.

HEU DE RECOLLIR ELS CERTIFICATS DEL 4 BLOCS AQUÍ A L'IREL,  I PORTAR-HO TOT A LA DELEGACIÓ D'ENSENYAMENT DEL BISBAT, O AL BISBAT. US HAN DE DONAR UN RESGUARD. ELLS HO ENVIARAN TOT A MADRID (A LA CEE) I US AVISARAN QUAN ARRIBI EL TÍTOL DE LA VOSTRA DECA.

*El Certificat de l'IREL només acredita que s'han cursat els crèdits per obtenir la DECA. El títol l'atorga la Conferència Episcopal Espanyola (CEE).

 

d d d d d d d
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31