Optatives

Per obtenir el Batxillerat els alumnes han d'haver cursat 12 ECTS especials.

Els alumnes que acaben el Màster han d'haver cursat 18 ECTS especials.

 

Crèdits optatius que s'ofereixen el Curs 2020-2021:

ECTS CURS/SEMINARI PROFESSOR/RESPONSABLE
3 Cicle de conferències "La interioritat"  Josep M. Forné
1

Seminari "L'atri dels gentils" (humanisme i transcendència). "Europa, d'on vens? on vas?

 Ramon Prat
3 ERE (Ensenyament Religiós a l'escola): El Professor  Carmen de Andrés
1 XVI Jornades de Filosofia Moderna  Josep M. Forné
2 Eines, recursos i mètodes d'elaboració de la Tesina de Màster I  Mar Pérez
3  Grec Bíblic II Mar Pérez
2 Anàlisi del currículum de Religió Lluís Sallán
1 Seminari de Franciscanisme Josep Serra 

 

Calendari Optatives Curs 2020-2021 (clica aquí)

d d d d d d d
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30