Grau i Màster

El Grau en Ciències religioses és una titulació de caràcter civil, és a dir reconegut per l'Estat, i consta, com qualsevol altre Grau de 240 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Aquesta titulació és útil per aquells alumnes que es preparen per a l’ensenyament de l’assignatura de religió i no tenen cap llicenciatura civil.

Els alumnes que han cursat el Batxillerat (180 ECTS) poden realitzar 60 ECTS més i obtenir el Grau. Un altre dels requisits per a l’obtenció del Grau és el domini d’un idioma estranger.

Els alumnes hauran de realitzar la prova de nivell corresponent (B1). El Grau és una titulació reconeguda pel Ministeri d’Educació de l’estat espanyol.

L’IREL ofereix la possibilitat de cursar un Màster en ciències religioses en l’especialitat de Teologia Pastoral. El nombre de crèdits del Màster ascendeix a 300 ECTS (240 Grau+60). Es demanarà el domini d’un segon idioma estranger (nivell B1).

 

        Llistat d’assignatures del Grau i Màster que s’oferiran en el curs 2023-2024

Podeu consultar el contingut de les assignatures clicant damunt del nom.

* Les assignatures híbrides son les que permeten escollir entre assistència presencial o telemàtica

L'horari de les classes és de 19.00 h a 21.30 h

ECTS
ASSIGNATURA PROFESSOR/A
4
Ciència i Fe Dr. Josep Galceran
4
Diàleg interreligiós Dr. Joan J. Moral
2 Fe i Cultura Dr. Manel Lladonosa
4
Història de l'Església a Catalunya Dr. Joan Busqueta
4
Litúrgia i Pastoral Llic. Daniel Turmo
4
Matrimoni i família Dra. Gemma Morató
4
Mitjans de comunicació de masses i pastoral

Llic. Jordi Guardiola

4 Teologia de la Missió Llic. Caritat Mercadé

Calendari classes Màster-Curs 2022-2023 (clica aquí)

 

Pla d’estudis per als alumnes del Màster:

ÀREA DE TEOLOGIA PASTORAL FONAMENTAL
ECTS
Teologia pastoral
4
Missatge Cristià
4
Ministeris ordenats i laïcals
4
Increença I evangelització
4
Estructures pastorals I evangelització
4
Teologia de la missió
4

 

ÀREA DE TEOLOGIA MORAL FONAMENTAL
ECTS
Educació de la consciencia moral
4
Ciència i Fe
4
Fe i Cultura
4
Ètica Filosòfica
2
Diàleg interreligiós
4
 

 

ÀREA DE L’ACCIÓ PASTORAL
ECTS
Anàlisi política i econòmica de la societat actual
4
Literatura i cristianisme
4
Dinàmica de grups
4
Noves tecnologies i evangelització
4
Història de l’Església a Catalunya
4
Música i transcendència
4
Art i religió
4
Mitjans de comunicació de massa i pastoral
4

 

TEOLOGIA PASTORAL ESPECIAL
ECTS
Catequètica
4
Apostolat de laics i pastoral de joventut
4
Matrimoni i Família
4
Litúrgia i pastoral
4
 

 

Matèries Optatives
18
Tesina
12

 

ECTS TOTALS
120

d d d d d d d
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31