Matriculació i taxes

Matrículació

PER ALS ALUMNES DE PRIMERA MATRICULACIÓ:

 

Alumnes ordinaris:

Fotocòpia del certificat d’estudis cursats anteriorment que donin accés a la universitat

2 Fotografies

Fotocòpia del DNI

Full de matrícula degudament omplert

Resguard d’haver satisfet les taxes acadèmiques corresponents

Llibre de família o carnet de família nombrosa, si es demana reducció de taxes per aquest motiu

 

Alumnes oients:

2 Fotografies

Fotocòpia del DNI

Full de matrícula degudament omplert

Resguard d’haver satisfet les taxes acadèmiques corresponents

Llibre de família o carnet de família nombrosa si es demana reducció de taxes per aquest motiu

 

Alumnes convidats:

Fotocòpia del certificat de matrícula d’estudis que correspongui a una facultat universitària

2 Fotografies

Fotocòpia del DNI

Full de matrícula degudament omplert

Resguard d’haver satisfet les taxes acadèmiques corresponents

Llibre de família o carnet de família nombrosa si es demana reducció de taxes per aquest motiu

PER ALS ALUMNES QUE JA HAN ESTAT MATRICULATS EL CURS ANTERIOR:

Full de matrícula degudament omplert

Resguard d’haver satisfet les taxes acadèmiques corresponents

 

Taxes

Matrícula curs complert Batxillerat

750€

Matrícula un semestre Batxillerat

400€

Crèdits o ECTS solts Batxillerat

30€

Matrícula curs complet de Màster

550€

Matrícula un semestre de Màster

300€

Crèdits solts de Màster

30€

Matrícula DECA

25€/crèdit

Convalidació

15€

 

 

Certificacions:

*curs complet     

15€

*estudis complets

20€

Altres certificats 5€

Certificat de Batxillerat  

50€

Títol de Grau en Ciències Religioses (taxes FTC) 135€

Títol de Màster en Ciències Religioses (taxes FTC)

175€

Gestió dels títols 50€

Inscripció de la tesina

200€

Certificat DECA

15€
   

Jubilats que ho sol·licitin

50% descompte

Família nombrosa (només matrícula) 

50% descompte

Família monoparental (només matrícula) 50% descompte

 

d d d d d d d
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31