Agents de Pastoral

Introducció

La diòcesi de Lleida, fent-se ressò de la recomanació del papa Joan Pau II “que s’impulsi tots els batejats i confirmats a prendre consciència de la pròpia responsabilitat en la participació activa en la vida eclesial” (Nou Mil·leniin eunte 46), el 28 de novembre de 2001, el bisbe de Lleida signà el decret de creació del Departament de Pastoral Aplicada (DPA) i n’encomanà l’organització a l’ISCREB-IREL de Lleida. El seu objectiu és impartir adequada formació teològica, pastoral, espiritual i psicopedagògica a persones cristianes majors d’edat que se sentin cridades a exercir el ministeri d’Agents de Pastoral en les comunitats eclesials existents en la diòcesi.

Àrees de formació

  1. Formació teològica

  2. Formació espiritual

  3. Pràctica pastoral amb tutor

  4. Duració: 2 anys

 

Calendari del curs:

 

 

 

Qüestions pràctiques

Lloc de matriculació: 

Secretaria de l’IREL

Documentació:

Alumnes que es matriculen per primera vegada:
*Estudis cursats, orientació pastoral personal o carta de presentació del responsable de la  comunitat que l’envia
*2 fotografies mida carnet
*Fotocòpia del DNI
*Full de matrícula omplert
*Butlleta de pagament bancari

 Alumnes que es matriculen en el segon any:
*Full de matrícula omplert

Preu de la matrícula:

 75 € per curs. En cas de necessitat, l’alumne podrà sol·licitar una beca a l’IREL. Qualsevol comunitat eclesial que envia els alumnes podrà fer una aportació econòmica, destinada al fons de beques.

Dies de classe:

 

Lloc on s’impartiran les classes:

IREL

 

Lliurament de treballs

Per a obtenir el certificat d’assistència caldrà que els alumnes assisteixin com a mínim a un 80% de les activitats dels dos anys.
Per a obtenir el diploma d’agent de pastoral, els alumnes hauran de presentar una memòria en finalitzar el segon any.

 

Horari de classe

 

 

Convalidacions

Per poder convalidar 12 ECTS dels estudis de batxillerat en ciències religioses a l’IREL, els alumnes liuraran un treball de curs, supervisat i avaluat pel coordinador acadèmic del DPA.

d d d d d d d
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31